Pro nové pacienty

Před započetím stálé spolupráce potřebujeme, v rámci vstupního vyšetření, ortopantomografický snímek zubů a čelistí – OPG. Poslouží k ujasnění výchozího stavu před ošetřením, ukáže stav kořenů, kosti, zubů moudrosti a mnoho jiných, okem nevyšetřitelných věcí, které mohou být velice důležité. Podle tohoto snímku domlouváme plán dalšího ošetření, míru nutnosti spolupráce s preventistkou, parodontologem, chirurgem a podobně.

Toto vyšetření pro nás zhotovuje na základě naší žádanky pracoviště paní MUDr. Vrbkové v Jihlavě a MUDr. Jirgla v Havlíčkově Brodě, případně domluvíme alternativní pracoviště dle přání pacienta – Praha, Brno… Viz ODKAZY.

Pokud pacient s tímto vyšetřením nesouhlasí, samozřejmě není „povinné“, ale bez něj nelze provést důkladné vyšetření a plán ošetření.

U pacientů, kteří o trvalou spolupráci nestojí a požadují pouze jednorázové ošetření stačí malý rentgenový snímek, který zhotovíme na počkání v ordinaci.

Doporučujeme spolupráci pacienta s dentální preventistkou. Vždy je to ku prospěchu zdravého chrupu, větší trvanlivosti  našich prací a lepšímu pocitu pacienta. Pro některé zákroky, jako jsou některé chirurgické či protetické zásahy je tato spolupráce nezbytná a bez ní zákrok kvalitně a s minimálním rizikem nelze provést. Rovněž tak u pacienta s diagnózou parodontózy je spolupráce s preventistkou podmínkou léčby.

Vyplňte, prosím, pečlivě zdravotní dotazník – ke stažení, případně u sestřičky v ordinaci. Pouze pokud budeme mít aktuální informace o Vašem zdravotním stavu, můžeme léčbu zpřesnit. Stejně tak jsou pro vzájemnou komunikaci důležité aktuální kontakty na Vás- telefon, e-mail, adresa.

Naše ordinace nespolupracuje s žádnou zdravotní pojišťovnou. Ošetření u nás si tedy pacient hradí podle platného ceníku. Ten je k dispozici v ordinaci, o cenách zákroků informujeme pacienta před zahájením spolupráce. Žádná z  pojišťoven mu toto ošetření neproplatí.

Na ošetření provedené v naší ordinaci se vztahuje záruka. Pokud se nedohodneme jinak, jedná se dle druhu ošetření většinou o 3-5 let. Na práce provedené cizím pacientům, kteří k nám nedochází na preventivní prohlídky dáváme zákonnou záruku 6 měsíců.

  •  Děti do 18 let věku ošetřujeme pouze v doprovodu rodičů.
  • Většinu zákroků provádíme s intraligamentární anestezií, což je speciální druh znecitlivení a tudíž bezbolestně.

Cokoli vás zajímá, není Vám jasné, chcete probrat, ptejte se, zavolejte, pošlete e-mail. Pouze tak je možno spolupracovat ke spokojenosti všech zúčastněných.