Náš tým

MUDr. Milan Hanusek: zubní lékař

Narozen roku 1969. Promoval  v roce 1993 na Vojenské lékařské fakultě a na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové. Před nástupem do soukromé praxe byl zaměstnán jako lékař na Vojenské lékařské akademii. Od roku 1996 provozuje soukromou stomatologickou praxi. Je držitelem Osvědčení České stomatologické komory. Kontinuálně se dále vzdělává. Přiravuje se na specializaci v oboru Parodontologie.

Ing., Bc. Eva Pajerová: dentální hygienistka

Vystudovala dentální hygienu na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studium úspěšně zakončila v červnu 2014. Během studia získávala praxi v různých stomatologických zařízeních, ať již se jednalo o Stomatologickou kliniku ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, či o stomatologické ordinace na Vysočině. Ve svém oboru  se průběžně vzdělává, aby mohla poskytnout svým pacientům co nejlepší péči.

Alenka Přibylová: sestřička