Pravidla spolupráce

 Čas

Naší snahou je zkrátit co nejvíce dobu, kterou pacient stráví v čekárně. Proto je třeba vždy Vaši návštěvu domluvit předem, nejlépe telefonicky. S výjimkou opravdu vážných, život či zdraví ohrožujících stavů se nemohu věnovat neobjednaným pacientům, protože to je vždy na úkor těch objednaných předem . Vzhledem ke stupňujícímu se nedostatku zubařů v Čechách je naše  ordinace vytížena na samu hranici únosnosti – objednávací termíny máme půl roku předem zaplněny. Pokud se výjimečně stane, že Vám nebudu schopen pomoci, obraťte se, prosím, na pohotovostní službu, která by Vás měla zbavit akutních problémů – viz odkaz PRVNÍ POMOC. Vezměte prosím na vědomí, že za jednu hodinu jsem schopen udělat pouze určité množství práce a to nemohu při nejlepší vůli nějak nafouknout.
V případě obtíží ale VŽDY nejprve zkuste kontaktovat naše pracoviště, bude li to jen trošku možné, budeme se snažit vám pomoci.

Škála ošetření

Pacientům poskytujeme pouze dle nám dostupných informací co nejkvalitnější ošetření. Tím, že nespolupracujeme s pojišťovnami, nejsme tlačeni do kompromisních řešení a použití laciných materiálů, abychom „se vešli“ do toho, co  pojišťovna za výkon hradí. Náš tým se průběžně vzdělává a naši ordinaci soustavně  vybavujeme moderními technologiemi, jako je piezochirurgie, laser a podobně. Jsme schopni zajistit veškeré stomatologické ošetření kromě komplikovanější chirurgie – pro tyto zákroky máme k dispozici ordinace kvalitních chirurgů se kterými spolupracujeme.

Kvalita

Díky tomu, že nemáme limity ze strany pojišťoven, můžeme používat pouze špičkové materiály a technologie. V naší ordinaci tedy odpadá rozdělení ošetření na standardní a nadstandardní a našim pacientům se snažíme poskytnout péči jednu – co  nejkvalitnější.

Prevence

Doporučuji dodržovat systém půlročních preventivních prohlídek. Tento interval je doporučován celosvětově. Umožní nám předejít většině akutních problémů a stavů. U pacientů kvalitně ošetřených a spolupracujících s dentální preventistkou jsou dle mého názoru dostatečné roční intervaly. Pokud toto dodržovat nebudete, je to samozřejmě Vaše volba, kterou budu respektovat. Pokud ale dojde vlivem zanedbání prevence ke vzniku akutních problémů, prosím Vás, aby jste stejně tak respektovali mou pracovní dobu a pracovní vytížení. Je také třeba pamatovat na to, že děti se samy k zubaři neobjednají. V Čechách neexistuje centralizovaný systém školní prevence jako před rokem 1989 a péče o chrup dětí je  tak plně v rukou jejich rodičů.

Ceny

Jako nestátní zdravotnické zařízení nedostáváme žádné dotace, paušály, ani úlevy. Výši úhrady u stomatologických  prací nám kalkuluje specializovaná ekonomická firma na  základě podrobných údajů o spotřebovaných materiálech, potřebném času a celkových nákladech. Musíme zaplatit nájem, pojistky, platy, teplo, materiály, přístroje, vzdělání, laboratoře a spoustu jiných věcí. Pouze náklady ne jednu minutu provozu naší ordinace jsou okolo 27 korun. Proto za ošetření naši pacienti platí a bohužel budou platit čím dál tím více, v souvislosti s nárůstem vstupních cen.  Kompletní ceník je k dispozici v ordinaci.